Alle News Impuls

Obveza: PU-školovanje

© Soudal

#IMPULS | Za korisnike poliuretanskih (PU) proizvoda ubuduće će vrijediti drugi uvjeti korištenja. Prema Unosu 74, Prilogu XVII REACH Uredbe, stavljanje na tržište i korištenje proizvoda koji sadrže diizocijanat biti će ograničeni, zbog štetnih učinaka ovog materijala na zdravlje. Ova Uredba obuhvaća sve spojeve, sastavne dijelove spojeva i smjese s koncentracijom diizocijanata s većim ili jednakim postotkom težine od 0,1.

Obvezna školovanja bi se trebala provoditi, kako bi se osigurala veća sigurnosti radnika. Razgovarali smo s našim stručnjakom iz odjela za kemijsko-tehničke proizvode Ralphom Ranzingerom, koji objašnjava nove zahtjeve.

PU pjena se svakodnevno koristi već desetljećima. Zašto je sada obavezno školovanje za njenu uporabu?

Pravna osnova za ovo donesena je 3. kolovoza 2020. godine putem Uredbe (EU) 2020/1149, Unos 74, u Prilogu XVII REACH Uredbe, kojom se EU državama ograničava uporaba i stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže diizocijanate. Pozadina toga je dugogodišnji razvoj, kako bi se korisnici zaštitili od proizvoda sa štetnim tvarima za zdravlje.

Jedna mogućnost mogla bi biti potpuna zabrana, no zbog ekonomske važnosti poliuretana (PU) u svim industrijama to nije moguće. Druga mogućnost je zaštiti korisnike na radnom mjestu od prevelike izloženosti opasnim kemikalijama. Ovo zahtijeva ispravno korištenje zaštitne opreme na radu, kao i potrebno školovanje za ispravan postupak s opasnim tvarima. Poslodavci su već sada obvezni, prema Zakonu o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, to osigurati. Postavljene mjere imaju dva cilja, prvo da se tvrtke potaknu na rad sa sredstvima koja nisu štetna za zdravlje, a gdje to nije moguće, da obavljanje poslova koja zahtjevaju korištenje opasnh sredstava provodi samo kvalificirano osoblje.

Što to znači za klasične korisnike u građevinskom sektoru i u kojim intervalima se mora obnoviti školovanje?

Svi profesionalni korisnici PU proizvoda moraju proći školovanje ili preći na druge proizvode. Općenito, školovanje bi trebalo obnoviti svakih pet godina, po mogućnosti i ranije putem povjerenika za sigurnost na radu u tvrtki.

Školovanja su podijeljene u nekoliko stupnjeva. Npr. za korisnike u građevinarstvu osnovna obuka bila bi dovoljna. Napredno školovanje je potrebno samo za one korisnike koji, između ostalog, moraju raditi s otvorenim spremnicima diizocijanata i podliježu visokom riziku izlaganja.

Koji proizvodi su obuhvaćeni obvezom školovanja i tko je odgovoran za provedbu istoga?

U osnovi su svi PU proizvodi koji sadrže monomerne diizocijanate s većim ili jednakim postotkom težine od 0,1 obuhvaćeni u ovoj obavezi školovanja. U odgovarajućem sigurnosnom listu u odjeljku 3 uvijek se nalazi popis opasnih tvari uključujući postotne udjele u ukupnoj smjesi. Tipične tvari su m-TDI (monomerni toluendiizocijanat), m-MDI (monomerni metilendifenildiizocijanat) ili m-HDI (monomerni heksametilendiizocijanat). U sigurnosnom listu već su navedene sve ključne informacije o pravilnom rukovanju i granične vrijednosti izloženosti na radnom mjestu.

Što se tiče samog školovanja, odgovornost je poslodavca da osigura zaposlenicima koji su pogođeni dobiju odgovarajuću obuku putem stručnjaka (prevencijski stručnjaci, povjerenici za sigurnost na radu). Školovanje se može provoditi putem online tečajeva, eksternih ili internih tečajeva unutar tvrtke. Najbolje ih je kombinirati s drugim propisima sukladno Zakonu o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu.

Hoće li tvrtka Schachermayer ubuduće i sama organizirati školovanja?

Ne, tvrtka Schachermayer stavlja proizvode na tržište i ima samo obvezu informirati kupce o nužnim školovanjima, osigurati besplatne sigurnosne listove i pružiti dodatne materijale i informacije dobavljača kupcima. To se može postići ispravim označavanjem proizvoda te usmenim ili pisanim informacijama.

Mi smo i do sada osiguravali sigurnosne i tehničke listove za sve kemijsko-tehničke proizvode besplatno putem web trgovine. Dodatne informacije se na zahtjev kupaca mogu zatražiti od naših dobavljača. Osim toga, svi pogođeni PU proizvodi sadrže poveznice prema stranicama s informacijama i školovanjem naših dobavljača.

Ovdje možete pronaći i preuzeti PDF o REACH informacijama (izvor Ministarstvo zdravstva)

Ovdje možete pronaći i preuzeti UREDBA (EZ) br. 1907/2006 (izvor HZJZ)

Ovdje možete pročitati UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1149

DIIZOCIJANATI – edukacija 24.08.2023. (izvor HZJZ)

Upute za školovanje možete ovdje pronaći:

Henkel

Eurosol

TKK

( )