SPAX vijci za drvene terase

SPAX vijci za drvene terase
S cilindričnom glavom i nazubljenim CUT vrhom.

Prednosti proizvoda:

• siguran oslonac drvene obloge na podkonstrukciji
• lagano pričvršćenje vijcima također i kod tvrdog drva - preporučeno predbušenje
• cilindrična glava: može se malim naprezanjem upustiti u drvo
• pričvrsni navoj: omogućuje trajni spoj dva drvena komada, gornja pokrivna daska se ne odvaja
• CUT vrh: smanjena mogućnost napuknuća drva
• SPAX standardni valoviti profil: lagano prodiranje vijka u drvo

02. Svibanj 2017 | hj | Facebook | Twitter