VARIANT VX – tehnika spojnica za teška vrata nosivosti do 400 kg

VARIANT VX – tehnika spojnica za teška vrata nosivosti do 400 kg
Sustav spojnica VARIANT VX čini provjerenu cjelinu koja se sastoji od spojnice i prihvatnog elementa za pouzdanu primjenu na visokokvalitetnim funkcionalnim vratima na objektima. Tehničke prednosti su 3D podešavanje, tehnika kliznih ležajeva bez potrebe održavanja, visoka opterećenja i višestruke mogućnosti primjene na drvenim, čeličnim i aluminijskim dovratnicima.

Zu povećanu primjenu sigurnosnih i funkcionalnih komponenti na vratima trend u gradnji javnih i privatnih objekata su i sve veća i sve šira vrata. Taj trend kao i želja projektanata i investitora za više prostora u arhitekturi uzrokuju značajna povećanja težine vrata. Sve teži elementi vode do povećanog opterećenja vrata i ugrađenih spojnica. Odlučujući utjecaj pri tome, pored veličine, širine, težine i frekvecije korištenja, imaju i želja za vratima bez prepreka te veći komfor. Upotreba dodatnih funkcionalnih elemenata, kao što su zatvarači, motori za automatsko otvaranje vrata, obloge na vratima, iz arhitektonskih ili tehničkih aspekata imaju veliki utjecaj na opterećenje ugrađenih spojnica.

Opterećenja do 400 kg za veći komfor i sigurnost
U cilju sigurnog i pouzdanog ispunjavanja kompleksnih zahtjeva specijalisti za spojnice u razvojnom timu tvrtke SIMONSWERK razvili su nove sustave spojnica za velike nosivosti VX 7729/160-4 VBRplus, VX 7939/160-4 VBR plus i VX 7939/160-4 FD VBR plus za opterećenja do 400 kg za seriju VARIANT VX. Svi modeli spojnica imaju provjerene karakteristike serije VX i dodatne tehničke prednosti, kao što su specijalno zavarene rolne spojnice za upotrebu na ekstremno teškim vratima. Za perfektno i skladno funkcioniranje prihvatnog elementa i spojnice prihvatni elementi su dorađeni i pojačani da bi mogli izdržati opterećenja do 400 kg. Prihvatni elementi VX 7531 3D, VX 7532 3D i VX 7535 3D pogodni su za montažu u puni drveni dovratnik, kao i u slijepi dovratnik. Optimiranje pokrivnih ploča i diagonalno pričvršćenje i kontra-pričvršćenje osovina za podešavanje osiguravaju visoka opterećenja. Kako bi se velike težine na elementima vrata sigurno rasporedile i osigurala trajna i besprijekorna funkcija, vrlo bitno je da su odabrane spojnice, prihvatni elementi i dovratnik optimalno usklađeni.

„Sa povećanim vrijednostima opterećenja kod novih modela ispunjavamo zamisli i želje projektanata i proizvođača za sustavima spojnica s visokim zahtjevima u pogledu veličine i težine elemenata vrata u privatnim i javnim objektima“, objašnjava Wolfgang Landwehr, voditelj odjela tehnike i primjene tvrtke SIMONSWERK.

Tehnika podešavanja omogućava podešavanje teških vrata u vrijednostima od +/- 3,0 mm na stranu i visinu kao i promjenu pritiska od +/- 3,0 mm. Spojnice nije potrebno održavati, imaju odlična svojstva rada i namjenjena su i za montažu na funkcionalnim vratima u području protudimne i protupožarne zaštite.

05. Listopad 2018 | Facebook | Twitter