SIMONSWERK: rješenja kod renoviranja objekata

SIMONSWERK: rješenja kod renoviranja objekata
Aktualni pregled starosti vrata na objektima objašnjava potrebu za renoviranjem vrata koju možemo očekivati u skoroj budućnosti: 21 % svih sobnih vrata starije je od 60 godina, daljnjih 40 % staro je između 40 i 60 godina. Da bi se ispunili zahtjevi u pogledu protupožarnosti, zaštite od buke kao i sigurnosni zahtjevi protiv uklještenja prstiju, pogotovo u objektima u kojima borave djeca, kao i u javnim objektima, često je nužna zamjena vrata, da bi se sistemi okova za vrata doveli na željenu razinu. Osim toga, moderniziranje stanova spada u zadatak i izazov svakog od nas, bez obzira da li se radi o stanaru ili firmi koja stan iznajmljuje. Pored tehničkih i zakonskih zahtjeva, mora se obratiti pažnja i na pitanje, da li stanar ili najmoprimac za vrijeme renoviranja može ostati u stanu.

Naknadna montaža novog krila vrata na postojeće metalne dovratnike uvijek je novi izazov za projektante i za izvođače. SIMONSWERK pruža mogućnost za njegovo rješenje uz minimalan napor. Montažom slijepe matice pomoću odgovarajućih kliješta, u postojećem metalnom dovratniku nastaju novi prihvatni elementi spojnica. Na taj način omogućuje se upotreba najmodernijih spojnica za velike nosivosti do 160 kg, na novim krilima vrata pri istovremenom korištenju starih metalnih dovratnika.
Posebno rješenje za ovu primjenu je sistem spojnica VARIANTCompact. Premještanjem prihvata spojnice u krilo vrata omogućava se korištenje postojećih dovratnika, čime se smanjuju troškovi i štedi vrijeme. Krilo vrata tada se može opremiti suvremenim sistemom spojnica. Rolnica spojnice VARIANT Compact ispunjava sve tehničke zahtjeve za ugradnju stabilnih spojnica kod izmjene krila, bez zamjene dovratnika. Kompaktna cjelina serije VARIANT Compact koja se sastoji od spojnice i prihvatnog elementa omogućava visoke nosivosti i do 160 kg i kao takva namijenjena je za primjenu na unutarnjim vratima u stanogradnji kao i na javnim objektima. Spojnice su vrlo jednostavno podesive +/- 3,0 mm u stranu i po visini, te pritisak na brtvu +/- 1,0 mm. Održavanje spojnica nije potrebno, osim toga one imaju izvrsna svojstva rada, aksijalno-radijalni klizni ležaj i podobne su i za upotrebu na funcionalnim vratima u protudimnim i protupožarnim dijelovima objekta.

28. Prosinac 2017 | Facebook | Twitter