Termini

datum naziv seminara predavač dana
13.10.2011. Vremensko planiranje
12:00 Sati
   
14. - 15.10.2011. Seminar 1 - Osobni management
(upravljanje sobom)
Daniela Miljan, Ivan Miljan 2
18. - 19.11.2011. Seminar 2 - Vođenje ljudi Renata Fijan, Certificirani coach i NLP majstor 2
09. - 10.12.2011. Seminar 3 - Komunikacija Ivan Petrić 2
20. - 21.01.2012. Seminar 4 - Pravo u struci Jelena Janković: LLM 2
17. - 18.02.2012. Seminar 5 - Marketing Nataša Trojak 2
16. - 17.03.2012. Seminar 6 - Strategija Željko Zoričić 2
21.04.2012. Seminar 7 - Sigurnost i zaštita na radu Paško Melvan dipl. ing. strojarstva 1
25. - 26.05.2012. Seminar 8 - Controlling Mirta Fraisman-Čobanov 2
15. - 16.06.2012. Seminar 9 - Simulacija poduzeća Adrijana Strnad ACC 2
16.06.2012. Završna svečanost i uručivanje diploma
20:00 sati
  večer