Brošure strojeva za obradu drva

Naš tim iz odjela strojeva za obradu drva pomoću ove brošure pruža SCH-Partnerima dodatnu podršku. Brošura „Strojevi i postrojenja – obrada drva“ prezentira strojeve i potreban pribor najboljih proizvođača – jednostavno sve što današnja proizvodnja zahtijeva. Brošura „Mali strojevi i pribor“ je savršena nadopuna. U nastavku ćete naći aktuelne verzije u online izdanju. U dokumentu imate mogućnost spremanja pojedinačnih verzija u PDF formatu na svoje računalo.


Obrada drva

Ručni alati i potrošni materijali drva