Moderna logistika za najbolju brigu o kupcima

Automatizirana skladišta, osam kilometara pokretnih traka i laserski vođenih vozila čine osnovu učinkovitog logističkog unutarnjeg sistema. Sistem upravljanja transportom uz podršku kroz odgovarujući software, u koji su uključeni i prijevoznici, zaokružuje jedan od najmodernijih logističkih sistema u Europi.

Domaće tržište – isporuka u roku 24/48 sati

Moderna logistička struktura u pozadini omogućava potpunu usmjerenost prema kupcu i njegovim potrebama. Isporuka u Austriji je u roku 24 sata.

Inicijalizacija domaćeg tržišta je, na kupca usmjerenu logističku strategiju, proširena na radijus od 400 km od Linza. To je dovelo poslovanje Schachermayer-a ponovno pred veliki izazov, za koji su logističari naše firme pronašli odgovarajuće rješenje. Domaće tržište sa logističkog aspekta obuhvaća Austriju, južnu Njemačku, sjevernu Italiju, Češku, Slovačku, Mađarsku i Sloveniju.

Kroz optimizirano upravljanje zalihama danas profitiraju i naši kupci kroz asortiman od 150.000 artikala i brzu isporuku u roku 24 ili 48 sati.